How can I help?

Let´s build you the perfect team

Semcons projektteams kan skräddarsys efter just dina specifika behov och du har alltid tillgång till hela vår expertbank ifall behoven skulle ändras under resans gång. Bygg din framtid tillsammans med oss.

Lekande lätt med mixade expertteams

Att få till ett eget, flexibelt och multidisciplinärt team är inte svårt. Vi på Semcon ansvarar för hela processen. Och vi ser till att alla krav uppfylls och att vi använder rätt metodik för att skapa konkurrenskraftiga lösningar för framtiden. Allt i ett tätt, transparent och agilt partnerskap där du har full kontroll över processen, timing, budget och leveranser.

Läs mer om fördelarna med en projektleverans från Semcon

Complete R&D lab for product development

Learn more about this world...

Self-driving vehicle test & verification team

Learn more about this world...

Validation of pharma production site

Learn more about this world...

Strategic workshop on circular business models

Learn more about this world...

Software and UX team to develop xxx

Learn more about this world...

Lilla eller stora paketet?

Står du inför ett större utvecklingsprojekt men har inte alla rollerna på plats? Eller behöver du hjälp att komma igång med en förstudie, eller vill ha stöttning i en isolerad del av ett projekt? Inga problem, vi kan leverera projektteams i alla möjliga storlekar – bestäm vad som passar er verksamhet bäst.

Prel. illustrera process i form av bilder (olika steg)

  1. Kundens behov / problem som ska lösas

  2. Vi sätter ihop team – agilt vilka kompetenser behövs längs vägen

  3. Genomförande – projektledare, transparent, insyn, vi tar ansvar, partnerskap

  4. Lösning / leverans / klart – vi kan fortsätta stötta?

100 kompetenser att välja bland

På Semcon är vi ungefär 1 4000 medarbetare som tillsammans sitter på över XXX olika kompetenser. Det gör att vi kan sätta ihop precis det team du behöver för varje enskilt projekt. Här kan vi adressera sweet spot

Read more about Semcon's expertise

Want to order your team of experts?

Fill out the order form to get a free sample!

Contact us

Find your local office and right contact person

Case studies

Want to learn more about previous projects?

Work at Semcon?

Looking for a new challenge, find all job openings here