Licenser Dassault Systèmes (3D experience)

Semcon hjälper företag ta full kontroll över sina produkters hela livscykel och samtidigt effektivisera utvecklingen, öka konkurrenskraften och minska kostnaderna. Vi erbjuder allt från programvarulicenser till kompletta paket inklusive installation och support.

Certifierad partner med Dassault Systèmes inom 3D-Experience.

Semcon är certifierad partner och återförsäljare för Dassault Systèmes program inom 3D experience, som är ett samarbetssystem för produktutveckling. Vi erbjuder en rad produkter ur deras produktportfölj som CATIA, ENOVIA, EXALEAD OnePart och 3DVIA. Vi hjälper er att implementera programvaran och ger support.

Implementering och effektivisering

Semcon har en lång erfarenhet av dessa programvaror både som användare och leverantör. Vi ser även över metodiken, hur ni arbetar idag och hur ni kan arbeta effektivare och utnyttja systemet på bästa sätt. Vi samarbetar även med Maxiom inom PDM/PLM området.Kontakt

Kjell Folkesson

Kjell Folkesson

DS Licenses+46 (0)733 98 93 43 Email


Johan Karstorp

Johan Karstorp

DS Licenses+46 (0) 736 82 77 71 Email